Condicions generals i/o ús del lloc web
http://www.conyman.com/


1. - Conyman, S.L., per les presents condicions generals, tracta de regular la posada a disposició dels usuaris de la informació i dels serveis que es proporcionen a través del seu web, http://www.conyman.com/. Tot usuari amb accés a aquest web, haurà d'acceptar les presents Condicions Generals, entenent tota utilització del web com una acceptació d'aquestes.

Igualment, en aquelles pàgines, titularitat de tercers, a les quals es pot accedir a través d'enllaços i que presenten altres condicions generals, l'usuari haurà acceptar-les. Sent en tot cas complementàries i totes elles d'aplicació.

2. - Excepte indicació expressa en contra, l'accés a la informació mostrada en les pàgines del portal, és totalment gratuïta.

3. - Conyman, S.L., titular del web, es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu web o en la configuracióny presentació d'aquest.

4. - Conyman, S.L. no garanteix la inexistència d'errors en l'accés al web, en el seu contingut o en l'actualització d'aquest. No obstant això, posarà tots els mitjans al seu abast per evitar-los, resoldre'ls o actualitzar.

5.-Tant l'accés a aquest web com l'ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és responsabilitat exclusiva de qui els fa. Conyman, S.L. no respondrà de cap conseqüència, mal funcionament, dañoo perjudici que puguin derivar d'aquest accés o ús de la informació alienes a la seva voluntat.

6.-Conyman, S.L., no es responsabilitza de l'estat de la connexió d'accés o dels continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència a la web

7. - Propietat Intel · lectual

I. - Els drets de propietat intel · lectual del web http://www.conyman.com/ pertanyen a Conyman, S.L. i dels diferents elements que conté, incloent, sense limitació, la informació escrita, els dissenys gràfics, dibuixos, arxius d'imatge i de so, dissenys fotogràfics, gravacions i, en general de tot el material accessible des del web. Correspon a aquesta empresa, l'exercici exclusiu dels drets d'explotació d'aquests drets de propietat intel · lectual, en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

II. - Es concedeix el dret de reproducció parcial del seu contingut sempre que es faci esment a l'origen de la informació, a la titularitat de la mateixa, és a dir, © 2024 Conyman, S.L., i sempre que concorrin les següents condicions: 1) Que sigui compatible amb els fins del web http://www.conyman.com/, 2) Que es realitzi amb ànim d'obtenir la informació continguda i no amb propòsit comercial ni per a ús diferent del individual, 3) Que cap dels elements continguts al web com ara les dades, documents, informació, gràfics o imatges, siguin modificats de manera alguna, 4) Que cap d'aquests elements disponibles al web siguin utilitzats, copiats o distribuïts separadament del seu context, text, gràfic o imatges que l'acompanyin.

8. - La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel · lectual o Industrial de Conyman, S.L., donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

9. - L'usuari no podrà, en cap cas, establir enllaços ("Links") entre qualsevol espai accessible des d'Internet i la web, llevat que sigui prèviament consentit de forma expressa i per escrit per part de Conyman, S.L..

10. - Dades Personals i galetes

Conyman, S.L. informa que per l'accés per part de l'usuari a alguna part dels continguts o serveis oferts en el lloc web, en un futur podrà ser necessari emplenar prèviament de formularis de alta, o similar, en què se li sol·liciti a l'usuari la introducció de dades de caràcter personal. Així mateix, és possible que Conyman, S.L., amb l'ànim de millorar els seus serveis, activi programes, "cookies" o altres procediments, mitjançant els quals s'obtinguin dades de l'usuari. En l'actualitat no s'ha utilitzat cap procediment per recollir informació l'usuari en http://www.conyman.com/

Les dades personals que, si s'escau, es recullin dels usuaris, passaran a formar part d'un o diversos fitxers de dades de caràcter personal dels quals és responsable: Conyman, S.L., C/ Sant Roc, 6 - 08901 - L´Hospitalet de Llobregat.. La finalitat d'aquest fitxer és la de prestar a l'usuari els serveis per als quals les dades personals se sol·liciten així com remetre-li informació comercial sobre productes i/o serveis de Conyman, S.L..

Així mateix, Conyman, S.L. informa els usuaris que, en facilitar les seves dades personals, estan donant el seu consentiment exprés i inequívoc perquè Conyman, S.L. pugui tractar d'acord amb les finalitats dalt descrites.

L'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificacióny cancel · lació i oposició, d'acord amb el que preveu la LOPD 15/1999 de 13 de desembre i altra normativa aplicable a aquest efecte, mitjançant el envío a: Conyman, S.L., a l'adreça C/ Sant Roc, 6 - 08901 - L´Hospitalet de Llobregat., d'una sol·licitud escrita i signada, incloent el seu nom, cognoms i fotocòpia del DNI o altre document acreditatiu vàlid, en què sol·liciti l'exercici d'aquells drets que desitgi.

11. - Les condicions generals per a l'ús d'aquesta web tenen caràcter indefinit i romandran vigents mentre el portal estigui actiu. L'usuari reconeix haver llegit aquestes condicions generals, i dóna la seva conformitat amb aquestes.

12. - Llei Aplicable

Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola.
En cas de disputa o controvèrsia relacionada amb la interpretacióno aplicació d'aquestes condicions generals, les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.