Castellano  Català  

Serveis

REHABILITACIÓ INTEGRAL D'HABITATGES
 • Banys
 • Sostres en escaiola , pladur o alumini .
 • Instal · lació de sanitaris , dutxes , banyeres , mampares , mobles , etc
 • Cuines completes
 • Enrajolat de parets i sòls
 • Instal · lació de mobiliari de cuina i electrodomèstics
 • Decoració de parets . Portes corredisses encastades amb estructura .
 • Fusteria metàl · lica i de fusta , finestres corredisses o oscil · lobatents
 • paviments
 • Col · locació de paviment marbre , porcelànic , gres , rústic , etc .
 • Rehabilitacion d' forjats i Anivellat de paviments .
REHABILITACIÓ  D'EDIFICIS I FAÇANES
 • Reforma de vestíbuls , escales i façanes
 • Rehabilitació de patis interiors i claraboies
 • Impermeabilització de cobertes amb diversos materials
 • Substitució de baixants , connexió i instal · lacions d'aigua i llum .
 • Reparació d'humitats .
 • Treballs de pintura , vidre i metalisteria
REHABILITACIÓ  DE COMERÇOS I INDÚSTRIES
 • Sòls industrials de formigó , Canalitzacions , Connexions , Albellons
INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DIVERSES
 • Mòduls de Comptadors i IPCs
 • Substitució d'instal · lacions d'aigua i llum , instal · lacions de gas segons normativa vigent
 • Reparació de problemes d'encallament en canonades de desguàs .
 • Instal · lacions elèctriques completes , instal · lació cablejat i estesa de xarxes infoprmaticas , en habitatges i comerç .
 • Estanquitat de dipòsits d'aigües pluvials , potables o residuals .
CONSTRUCCIONS DIVERSES
 • Reforços de bigues , Substitució d'Estructures de fusta .
 • Solució per a casos d' Aluminosis .
 • Sòls , Sostres , parets , Naus Industrials, Solars annexos .
 
CLIMATIZACIÓ
 • Calefacció convencional per radiació , Calefacció per terra radiant .
 • Instal · lació de radiadors .
 • Refrigeració i Climatització .
AÏLLAMENTS
 • Impermeabilitzacions basant- productes químics diversos certificats .
 • Teles asfalticas , Membranes de poliuretà i sintètiques .
 • Aïllaments tèrmics - Aïllaments Acústics .

C/ Sant Roc, 6 - 08901 - L´Hospitalet de Llobregat. - Tel.933 38 76 91 - email: conyman@conyman.com
© Copyright 2023 - Conyman, S.L. - Tots els drets reservats.